Mga Salawikain

Halimbawa ng Salawikain

Ang mga Salawikain ay maiikli ngunit matatalinhagang pangungusap na naglalaman ng mga aral patungkol sa buhay. Kadalasang tinutukoy ng mga ito ang kaugalian ng mga tao. Sa Pilipinas, sinasabing ang mga salawikain ay ginagamit bilang mga pahiwatig.

 

Sagana sa puri, dukha sa sarili.

- Mga taong mahilig magbigay papuri sa ibang tao ngunit pagdating sa kanyang sarili ay walang katiwa-tiwala. Minsan pa’y sa kanya pa mismo nagmumula ang pangungutya sa kanyang sarili.

Ang hindi napagod magtipon, walang hinayang magtapon.

- Ang mga bagay na nakuha mo ng hindi mo pinaghihirapan ay madaling maubos sapagkat hindi mo naranasan ang hirap bago mo ito makuha kung kaya’t wala lang sa’yo kung agad din itong mawawala.

Ang gawa sa pagkabata,dala hanggang pagtanda.

- Ang mga bagay o paniniwalang nakalakihan mo na sa iyong pagkabata ay mahirap nang baguhin. Masama mang pag-uugali, kung ito na ang kinamulatan mo, at sa panahon nang iyong kabataan ay hindi ito naiwasto, mahirap na itong burahin at baguhin sa kasalukuyang panahon.

Kung sino ang masalita ay siyang kulang sa gawa.

- Kadalasan, kung sino pa ang taong panay ang utos, siya pa mismo ang talagang ayaw namang gumawa at kumilos.

Ubus-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.

- Nasasalamin nito ang kaugalian ng mga Pilipino noon kung saan pagkakadating ng pera o araw ng sweldo, kung makagastos animo pyesta, hindi na iniisip ang mga gastusin para sa mga susunod pang mga araw.